ПСИХОТЕРАПИЯ

          

   д-р У. Андреева
Специалист по психиатрия и фамилен психотерапевт

   Психотерапевтичната сесия продължава един час. Първото посещение е безплатно - за обсъждане на проблемите и съвместно договаряне с клиента за очакваната продължителност на терапията и нейното заплащане. Тези услуги не се покриват от задължителното здравно осигуряване.

Фамилна психотерапия 
Вид психотерапия- насочена към корекция на междуличностовите отношения в семейството.
Целта е отстраняване на емоционалните разтройства, чийто изразител може да бъде и само един член на семейството. Фамилният психотерапевт работи с цялото семейство, в терапевтични сесии с продължителност от 60 минути. Честотата  и общата продължителност на терапията зависи от проблема. 

Записване за консултации на РЕГИСТРАТУРА - тел. 032/ 63 71 63

 цена: 50 лв.

 

 

 

 

 

Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008