Регистратура и ценоразпис

                            Как да получите медицинската услуга, от която се нуждаете?                                Необходимо е да планиранте своята консултация на
                                             тел. 032/ 63 71 63 
                                                          

 
От понеделик - петък, от 08:00-13:00 и от 14:00 до 18:00 часа.

Ще получите информация за медицинския специалист, с който желаете да се срещнете, неговия график и най-близката възможност за преглед.

Необходими са следните данни, за да уговорите своята консултация:

  •    вашето име
  •    най-общо вашия здравен проблем
  •    телефон за обратна връзка
  •  здравноосигурителен статус
  •   вида на плащането – пряко или с направление
  •   други данни, ако считате за необходимо.
     

Ако се налага да отмените своя преглед, моля уведомете Ни своевременно – по възможност поне един ден предварително!

Всички такси се заплащат на регистратурата, където ще получите и съответния документ за извършеното от Вас плащане.
Възможност за плащане чрез ПОС ТЕРМИНАЛ

В случай на спешносттел. 112

Като спешно се определя всяко състояние, свързана с Вашето здраве, което възниква внезапно, неочаквано и заплашва функционирането на една система или целия организъм.

 

ЦЕНОРАЗПИС

 

Медицинска услуга

Цена (лв.)

1

Клиничен първичен преглед

50,00лв.

2

Клиничен вторичен преглед

25,00лв.

3

Домашно посещение

60,00лв.

4

Профилактичен преглед

30,00лв.

5

Дългосрочно наблюдение на деца/възрастни

по договаряне

6

Ехография- коремни прегледи

30,00лв.

7

Спирометрия / с анализ на резултатите

20лв./40.00лв.

8

Инхалации *не се включва цената на консумативите

7,00 лв.

9

Електрокардиография (ЕКГ)

15,00 лв.

10

Електроенцефалография (ЕЕГ)

 30 лв.

11

Електроенцефалография (ЕЕГ) с анализ

80,00 лв.

12

Превръзки

5,00лв.  – 15,00 лв.

13

Венозни манипулации

15лв.

14

Венозна инфузия

15,00 лв./час

15

Мускулни и подкожни инжекции

5,00 -7,00 лв.

16

Проба Манту

18,00лв.

17

Въвеждане/промиване на уретрален катетър

20,00лв.

18

Снемане на уретрален катетър

10.00 лв.

19

Обработка на рана/Отстраняване на хирургични конци
от оперативна рана

13,00 лв.

20

Вземане на материал за цитонамазка

15,00 лв.

21

Вземане на материал за микробиологично изследване

7,00лв.

22

Доплащане за манипулации в домашни условия

5,00лв.

23

Психотерапия

50 лв./сесия 50 мин.

24

Работа с близки на пациент с психично заболяване

15лв.

25

Първоначална оценка на проблеми свързани с психичното здраве

15лв.

26

Заверка на здравна книжка

15,00 лв. - първа
10,00 лв. - поредна

27

Медицинско свидетелство

  •  за водачи на моторно превозно средство
  • за постъпване на работа

 20 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008