СЕМЕЕН ЛЕКАР И АКУШЕРКА

 Специалисти

Д-р Гергана Форева, специалист по вътрешни болести и обща медицина, психолог и психотерапевт
     

Д-р Мария Армова, специалист по обща медицина
     

 

Д-р Кирил Еленски, специалист по вътрешни болести и обща медицина

 
 
Описание на дейността - семейните лекари консултират всеки здравен проблем, оценяват го и съвместно с пациента обсъждат необходимите последващи действия за решаването му. Важна част от работата в общата практика е профилактиката. Задължение на всяко здравно осигурено лице над 18 години е поне веднъж годишно да посети избрания от него лекар за преглед. Родителите трябва да осигурят провеждането на детската консултация, която включва прегледи, имунизазии и съвети за техните деца до 18 годишна възраст. Семейният лекар осъществя наблюдението или насочва към тесен специалист при бременност.  Същото се отнася и за множество хронични здравни проблеми.
 

АКУШЕРКА - Христинка Теллиева

Извършва:
 § Общомедицински манипулации - всички видове инжекции, инфузии, превръзки и други в здравния център и дома на пациента, в ден Събота , след предвартелно записване на тел. 0879 93 71 63
 § Специализирани изследвания - материал за цитологично и микробиологично изследване за профилактика или диагностика на гинекологични заболяванияГрафик

Амбулаторен прием от понеделник до петък :

 от 08:00-13:00 и от 14:00 до 18 часа

Детска консултация в сряда от 15 до 18 часа.

Женска консултация във вторник от 15 до 18 часа.

Домашни посещения всеки ден от 12 до 15 часа след предварителна уговорка. 

 В извън работно време – денонощен достъп на мобилен телефон 0879 93 71 60, 0879 93 71 61

 Цени
Здравно осигурените лица от листата на практиката дължат само потребителска такса, освен тези, които са освободени от нея.

Услуги срещу заплащане за пациенти извън листата:
Амбулаторен преглед - 30 лева.
Домашно посещение - 40 лева.

 

 

 

Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008