ПСИХИАТЪР

Специалисти

д-р Р. Топалова, специалист по психиатрия


      

д-р У. Андреева, специалист по психиатрия

Фамилен Психотерапевт
   
                  

сряда 14-18ч
 четвъртък 14-18ч

понеделник 14:00 -18:00 часа
вторник 09:00-13:00 и 14:00-18:00 часа
сряда 09:00-13:00  часа
четвъртък 09:00-13:00 часа

 

  Цени
С направление от семейния лекар се дължи потребителска такса, с изключение на случайте на освободени по възраст или поради определени заболявания. 

По желание - амбулаторен преглед - 50 лева; домашно посещения - 60 лева; при проследяване на хроничен проблем - по договаряне.

  Описание на дейността - Психиатрите се грижат за душевното ни здраве. Психичното здраве определя начина ни мислене, чувствата, способността да се справяме със стреса, да правим съответни житейски избори. Душевнотото здраве, както и физическото са важни за ежедневния ни живот от детството до старостта. Психичните заболявания имат разнообразни прояви и обичайно се променят не само живота на пациента, но и на неговите близки.

Фамилна психотерапия
Вид психотерапия- насочена към корекция на междуличностовите отношения в семейството.

Целта е отстраняване на емоционалните разтройства, чийто изразител може да бъде и само един член на семейството. Фамилният психотерапевт работи с цялото семейство, в терапевтични сесии с продължителност от 60 минути. Честотата  и общата продължителност на терапията зависи от проблема.
Повече може да прочетете тук
 

Доверителна грижа
Крайъгълен камък за успеха на психологичното подпомагане е доверителността
Доверието, което се изгражда между клиент и психотерапевт предразполага към открито обсъждане и споделяне не само на мнения, но и чувства, опасения и нагласи.
Повече може да прочетете
тук

 
 

 

 

Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008