ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ

Обучение по Обща медицина 

 

Във връзка с Наредба №1, със заповед  Рд-19-1/14.01.2022г. се обявява една позиция за специализант по Обща медицина 

 

Обучение по Обща медицина 

От 01.01.2022г. се обявява една позиция за специализант по Обща медицина

 

Обучение по Обща медицина 

По Наредба №1, със заповед  Рд-19-2/13.04.2021г. се обявява една позиция за специализант по Обща медицина 

Обучение по Обща медицина 

Провежда се в амбулаторията за първична медицинска помощ 
с обучител
 д-р Кирил Еленски в следните направления:

1. Редовно обучение на студенти от V-ти медицински курс

2. Следдипломно обучение на специализанти по Обща медицина - шест месечно обучение по Наредби 34 и 15/МЗ.  Практиката е акредитирана, с отлична оценка за срок от пет години със Заповед на Министъра на здравеопазването от октомври 2011г. 

 

 Балинтова група

 Английски психоаналитик от унгарски произход Балинт дължи известността си преди всичко на организираните от него семинари за обучение на социалните работници и практикуващите лекари. „Балинтовите групи" включват малък брой участници и работят без предварително установена тема. Всеки може да представи на групата даден „случай", който го интересува. Ролята на водещия е да доведе членовете на групата до осъзнаването на собствените им нагласи и чувства, а така също и на психичните процеси, които повлияват върху отношенията им с пациентите. 
Балинтовата група се ръководи от д-р Г. Форева - обучен лидер на Балинтови групи.  
    

 
2013-01-03 17:16:44
Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008