Психологически тренинги

 

        Специалистите на център за психологическа консултация "Феникс",  съвместно с  МЦ          Брод  Ви предлагат
„ АЗБУКА ЗА РОДИТЕЛИ”
ПРОГРАМА ПО РАННА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ 
                             

 

 

 

 

 Детето е най-ценният подарък, който родителите поднасят на света. Всички деца растат  и се развиват в свой собствен темп.
Системата на ранната детска интервенция решава проблемите на цялото семейство, тъй като е разработена отчитайки уникалните способности на  всяко дете и семейство. Основната цел на програмата ранна интервенция се  състои в развиването на положителни социално-емоционални навици, придобиване на полезни знания и навици, като за целта се използват съответните качества на вашето дете.
Как протича програмата?
След като се обърнете  към програма ще бъдете консултирани от психолог Десислава Даскалова, удостоверение „Ранна детска интервенция“
106-1837/03.08.2017 Медицински университет Варна.

 

В екипа на програма Ранна интервенция ще съучастват различни специалисти, които да отговорят адекватно на специфичните потребности на детето: рехабилитатор, логопед,  психолог,  семеен консултант, социален педагог, педиатър, юрист, социален работник   и  консултант   по   кърмене.
Целева група:

 

Програма Ранна интервенция е предназначена за бебета и малки деца от 0 до 3 години, които: са в риск от изоставане в развитието си, вкл. недоносени или с ниско тегло при раждане; изостават в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална.
Препоръчваме извършването на оценка при:

 

·         Деца, родени от патологично протекла бременност;

 

·         Преждевременно родени деца;

 

·         Деца, родени с ниско тегло;

 

·         Деца с установени родови травми;

 

·         Деца с установени вродени малформации;

 

·         Деца с увреждания;

 

·         Съмнения за задръжки в развитието на детето;

 

·         Съмнения за развитие на детето в аутистичния спектър;

 

·         Фамилна обремененост на родител/и;

 

·         Особености в поведението на бебето/детето;

 

·         Бебета и деца преживели травматично събитие (тежко боледуване, насилие, продължителен стрес, загуба на член от семейството и т.н.);

 

·         Деца със забавяне в процеса на прохождане, проговаряне и други

 

За контакти: Регистратура 032 /63 71 63
Приемни часове: Сряда и Четвъртък от 15:00-16:00 часа.
Цена: 20лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008