НЕВРОЛОГ

 Специалист

д-р Орлина Чанева, специалист нервни болести


примено време: понеделник и сряда  - 14:00 - 18:00ч.

 

  Цени:

Здравно осигурените лица от листата на практиката дължат само потребителска такса, освен тези, които са освободени от нея.

Услуги срещу заплащане:
Амбулаторен преглед - 50 лева.
ЕЕГ - 30 лева.
Домашно посещение - 60 лева.
Дългосрочно проследяване - по договаряне.
 
Описание на дейността - Медицинската специалност "Нервни болести" третира следните по-големи раздели неврологични заболявания: мозъчносъдови, дегенеративни, възпалителни, демиелинизиращи, екстрапирамидни и други двигателни нарушения, епилепсия, главоболие и други епизодични и пароксизмални разстройства, нарушения на съня, увреждания на коренчета, плексуси и периферни нерви, полиневропатии, болести на невромускулните синапси и мускулите, разстройства на автономната нервна система, наследствени и вродени заболявания на нервната система, увреждания на нервната система при заболявания на вътрешните органи, ендокринни заболявания и интоксикации, тумори и травми на нервната система, деменции, невротични разстройства.
 

Електроенцефалограмата (ЕЕГ) е изследване, с помощта, на което се измерва електрическата активност на мозъка. Върху главата се прикачват специални сензори – електроди, които са свързани към компютър. Компютърното устройство записва електрическата активност на мозъка, а с помощта на монитор или на хартиен носител може да се получи информация. При определени условия като гърчове се променя нормалната електрическа активност на мозъка.

В кои случай се препоръчва провеждена на изследването?

  • да се диагностицира епилепсия, за да се определи вида на гърчовете. ЕЕГ е най-често използваното и най-важното изследване за потвържвадане на диагнозата епилепсия.

  • Да се провери за степента на увреждане при загуба на съзнание и деменция

  • да се провери шансът за възстановяване след промяна в съзнанието

  • да се изследват нарушения в съня

  • да се определи дали има физически проблем с главния мозък, гръбначния мозък или нервната систева или се касае за психически проблем

Необходима ли е предварителна подготовка?

  • да съобщите на Вашия лекар, ако пиремате някакви медикаменти.

  • Да не се хранете и да не приемате напитки съдържоща кофеин – кафе, чай, кола, шоколад 12 часа преди провеждане на изследването

  • електродите се прикрепят на главата, ето защо трябва косата да е чиста и няма по нея спрей, лак, гел, масла, кремове или лосиони; измийте косата с шампоан и вода вечерта или сутринта преди провеждане на изследването, след което не поставяйте нищо

  • да спазвате указанията на Вашия лекар по отношение на съня Ви преди и по време на изследването

Изследването се провежда в специализиран кабинет и се разчита от специалист по нервни болести, с допълнителна квалификация по изследването.

По време на изследването Вие ще бъдете легнали удобно, по гръб, със затворени очи; множество електроди ще бъдат поставене на главата, като се използва специална шапка. Следвайте инструкциите на изследващия. Провеждането на изследването отнема от един до два часа. Веднага след изследването може да изпълнявате обичайните си дейности.

Допълнителна възможност за консултиране на пациенти от отдалечени региони - ЕЕГ АНАЛИЗ

 Повече подробнсти може да прочетете тук

   Снимки:

        

 

 


 

 

 

Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008